Tại sao nên dẫn hiện trường trong phóng sự

Đây là bài thực hành phỏng vấn của các phóng viên đài phát thanh truyền hình Bình Phước. Chia sẻ của tôi- nhà báo Vũ Quang là quan điểm riêng về dẫn hiện trường trong phóng sự truyền hinh. Kính mời quý vị và bạn đồng nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ quan điểm của mình.

Facebook Comments