Kinh nghiệm quốc tế

Sự thật đau lòng sau bức ảnh kền kền đợi ăn thịt em bé

Vinh quang của giải thưởng Pulitzer 1994 không giúp gì cho đứa trẻ người Sudan hay con chim ăn thịt trở nên nổi tiếng nhưng đã khiến một nhiếp ảnh gia tài năng phải tự tìm đến cái chết. Bức ảnh đoạt giải Pulitzer của Kevin Carter  Một bức ảnh quá… nặng Tại festival ảnh […]

CNN: Chuẩn mực và thông lệ – những điểm cần ghi nhớ ( phần 8)

Nhà báo Vũ Quang: Những chuẩn mực và thông lệ của hãng truyền hình  nổi tiếng CNN là một tài liệu tham khảo cho những người làm truyền hình ở Việt Nam. Bản dịch của nhà báo Lê Phong – Biên tập viên của Ban Truyền hình Đối ngoại sẽ giúp các đồng nghiệp hiểu […]

CNN: Chuẩn mực và thông lệ – Sản xuất tin bài ( Phần 5)

Nhà báo Vũ Quang: Những chuẩn mực và thông lệ của hãng truyền hình  nổi tiếng CNN là một tài liệu tham khảo cho những người làm truyền hình ở Việt Nam. Bản dịch của nhà báo Lê Phong – Biên tập viên của Ban Truyền hình Đối ngoại sẽ giúp các đồng nghiệp hiểu […]

CNN: Chuẩn mực và thông lệ – Sản xuất tin bài ( Phần 4)

Nhà báo Vũ Quang: Những chuẩn mực và thông lệ của hãng truyền hình  nổi tiếng CNN là một tài liệu tham khảo cho những người làm truyền hình ở Việt Nam. Bản dịch của nhà báo Lê Phong – Biên tập viên của Ban Truyền hình Đối ngoại sẽ giúp các đồng nghiệp hiểu […]

CNN: Chuẩn mực và thông lệ – trách nhiệm của phóng viên (Phần 2)

Nhà báo Vũ Quang: Những chuẩn mực và thông lệ của hãng truyền hình  nổi tiếng CNN là một tài liệu tham khảo cho những người làm truyền hình ở Việt Nam. Bản dịch của nhà báo Lê Phong – Biên tập viên của Ban Truyền hình Đối ngoại sẽ giúp các đồng nghiệp hiểu […]

Biên tập viên Nguyễn Hữu Hưng: “Học cách làm của CNN”

Chương trình học bổng Báo chí CNN (CNN Journalism Fellowship Program) là một chương trình nâng cao kỹ năng nghề nghiệp dành cho nhà báo thuộc các Đài truyền hình và mạng lưới đóng góp cho chương trình CNN World Report và các khách hàng của Turner International. Chương trình học bổng này đã đến […]