Vì sao nhà báo luôn phải tự học

Các kênh truyền hình trong nước và quốc tế là những người thầy và người bạn của nhà báo. Tự học, tự đào tạo là một nhiệm vụ mà mỗi nhà báo cần thực hiên bên cạnh áp lực của công việc. Trả lời những câu hỏi của người phỏng vấn là những giải đáp theo quan điểm của tôi. Mong nhận được nhiều câu hỏi của bạn xem kênh ‘ Nhà báo Vũ Quang” trên youtube. Trân trọng!

Facebook Comments