Ngôn ngữ tin

Nhà báo Vũ Quang: Chia sẻ của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên rất đáng để những người làm báo suy ngẫm. Dù bạn làm ở loại hình báo chí nào thì đây cũng là những yêu cầu thật sự xuất phát từ cuộc sống, từ tâm lý tiếp nhận thông tin của công chúng.

                                     Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên tại trường quay

                       của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình- VTV năm 1999.

Phản ứng đầu tiên của người nhận tin là muốn biết ngay có chuyện gì xảy ra, ở đâu,vào lúc nào và ai là chủ thể của tin. Đấy cũng là những thông tin quan trọng mà nhà báo cần đưa ngay vào đoạn mở đầu. Bởi vậy ngôn ngữ tin cần đảm bảo những yêu cầu sau đây:

1–Loại bỏ ngay những câu chữ có tính chất đưa đẩy, rào đón hoàn toàn không cần thiết đối với tin để ngôn ngữ chuyển tải ngay những thông tin thiết yếu.

2–Tuân thủ nguyên tắc 5 W+H trong đó ở đoạn mở đầu phải có ngay ngôn từ biểu thị những nội dung số một là: What (cái gì) When (khi nào) và Where (ở đâu). Nên nhớ trong ba nội dung đó thì What là nội dung có lượng thông tin cao nhất và quan trọng nhất.

3–Câu phải ngắn gọn để đáp ứng yêu cầu của người nhận tin là tiếp nhận thông tin ngay mà không phải qua sự chờ đợi do câu chữ gây ra. Nghĩa là người nhận tin không có tâm lý tiếp nhận tin một cách từ từ.

4–Mỗi câu chứa đựng một ý. Do đó, người Việt thường sử dụng câu theo cấu trúc “Chủ ngữ–Vị ngữ–Tân ngữ” (C–V–T)

5–Ngôn ngữ phải rõ ràng,dễ hiểu và chính xác.Tránh dùng những từ có lượng nghĩa đôi, những từ nhiều nghĩa, những từ ngữ không chuẩn xác, những từ không thông dụng.

Tóm lại:song song với yêu cầu thông tin phải chính xác thì việc dùng từ ngữ chính xác với cách diễn đạt đơn giản và trực tiếp là yêu cầu bao quát của ngôn ngữ tin nói chung vì thường có hai loại tin ; Tin không bình luận và Tin có bình luận.Về ngôn ngữ của Tin có bình luận chúng tôi sẽ đề cập tới sau này.

 

Nguyễn Tri Niên

Facebook Comments