Tại sao nên dẫn hiện trường trong phóng sự truyền hình